Setanta Euro Asia

Setanta-Euro-Asia
Astra

Setanta Euro Asia

Setanta Euro Asia... Setanta Sports Eurasia is a sports television channel operating in the Baltic States and Central Asia operated by Setanta Sports which is owned by Eurasian Broadcasting Enterprise Ltd (EBEL). Setanta Euro Asia Setanta Sports Eurasia is currently available in Armenia, Azerbaijan, Belarus,  Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The channels…